Re: [Forum] Noget med memory?

From: Martin Moller Pedersen <tusk@daimi.au.dk>
Date: Sun Jul 11 2004 - 13:38:40 CEST

[Charset ISO-8859-1 unsupported, filtering to ASCII...]
-> Kan denne fejlmeddelelse have noget med mit generelle problem at g_re?
->
-> [root@sofie root]# man 8 mount
-> et __jeblik, siden formateres...
->
->
-> bzip2/libbzip2: internal error number 1007.
-> This is a bug in bzip2/libbzip2, 1.0.2, 30-Dec-2001.

Jeg vil saa anbefale at teste hukommelsen med memtest86.
<URL:http://www.memtest86.com/>

Mvh
Martin
Received on Sun Jul 11 13:39:02 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:24 CEST