Re: [Forum] Installering / anvendelse af memtest

From: Kasper Dupont <kasperd@daimi.au.dk>
Date: Wed Jul 21 2004 - 20:23:48 CEST

Marie Lund wrote:
>
> > >
> > > Ok, har fundet ud af at skrive "cat /etc/fstab". Det giver
> > >
> > > LABEL=/ / ext3 defaults 1 1
> > > LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2
> > [...]
> > >
>
> > Hvilken linie du skal bruge afhænger af, hvor memtest86
> > filen ligger.
>
> "locate memtest86" giver
>
> /boot/memtest86+-1.11

OK, så de har faktisk flyttet filen til /boot hvor den
også hører hjemme.

> >
> > stat / /boot /usr
>
> Den giver:
>
> File: '/'
> Size: 4096 Blocks: 8 IO Block: 4096 katalog
> Device: 1603h/5635d Inode: 2 Links: 21

Det er den her linie vi skal kigge efter. 16 og 03 er
device nummeret. Hvis vi omregner det fra hexadecimal
til decimal får vi 22,3. Det vil sige hdc3.

> File: '/boot'
> Size: 1024 Blocks: 2 IO Block: 4096 katalog
> Device: 302h/770d Inode: 2 Links: 4

Her har vi 03 og 02, det vil sige hda2.

> File: '/usr'
> Size: 4096 Blocks: 8 IO Block: 4096 katalog
> Device: 1603h/5635d Inode: 1009857 Links: 15

Og /usr ligger som forventet på rodpartitionen. Men
det er nu ligegyldigt da filen du skal bruge ligger i
/boot.

Da /boot ligger på /dev/hda2 skal vi omregne det til
GRUBs navngivning. Og du skal altså bruge root (hd0,1).
Hvis du kigger i din /boot/grub/grub.conf fil burde
der allerede stå root (hd0,1) ved de eksisterende
indgange. Du skal så lave en ny indgang med:

title Memtest86
        root (hd0,1)
        kernel /memtest86+-1.11

Bemærk at kernel angives relativt til partitionen, så
da /boot er en selvstændig partition skal der ikke stå
/boot i den sti, der angives i grub.conf.

Du skal selvfølgelig lade de eksisterende indgange
blive stående, så du fortsat har mulighed for at boote
Linux uden at skulle igang med grub kommandolinien.

-- 
Kasper Dupont
Received on Wed Jul 21 20:23:53 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:26 CEST