[Forum] PIN og frekvens for RAM

From: Marie Lund <marielund@post.cybercity.dk>
Date: Thu Jul 22 2004 - 10:53:34 CEST

Det med 168-PIN og 133 MHz - er det noget som skal passe, eller er det
uvigtigt?

Marie
Received on Thu Jul 22 10:53:39 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:27 CEST